Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Wystawa "Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960-1990"

Wystawa "Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960-1990"

Kurator: prof. Bogumił Jewsiewicki (Uniwersytet Laval, Quèbec, Kanada)

Współpraca: Royal Museum for Central Africa w Tervuren (Belgia), Wydział Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Jednym z aspektów postulatu o równości wszystkich ludzi jest postrzeganie innych ich własnymi oczami. Spuścizna przeszłości, spojrzenie zniekształcone stereotypami, przesądami i ignorancją, często uwarunkowane politycznie, nie ma racji bytu, gdy stajemy z innymi twarzą w twarz. Wymagając od nich szacunku, ten sam szacunek jesteśmy im winni.

Przywołując w tytule wystawę "Polaków portret własny", zrealizowaną w Muzeum Narodowym w Krakowie z 1978 roku, chcemy zaprosić do spojrzenia na Kongijczyków ich własnymi oczami. Blisko 90 obrazów kongijskich malarzy z kolekcji Royal Museum for Central Africa w Tervuren (Belgia), które składają się na ekspozycję, malowanych było na ich własny użytek z przeznaczeniem do prywatnych domów. Wydadzą się one zapewne mało "egzotyczne", ale przecież duże miasta i ich mieszkańcy prowadzą współcześnie na całym świecie podobne życie. Zarazem portrety własne Kongijczyków, otwierają oryginalny kulturowo świat, przesycony kolorami, głosami nieustających rozmów i pełen muzyki. Ta ostatnia cecha, leżąca u podstaw globalnego zjawiska, jakim jest "world music", jest zapewne dla polskiego widza najlepszą okazją, by spojrzeć na Kongijczyków (i na innych Afrykańczyków) ich własnymi oczami.

Data:16.10.-19.12. 2021

Organizator: Centrum Kultury ZAMEK

Więcej: strona Centrum Kultury ZAMEK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej