Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Program Galerii Fotografii PF

Program Galerii Fotografii pf

W 2021 roku w Galerii Fotografii pf realizowany będzie program odnoszący się do związków pomiędzy sztuką i nauką. Planujemy zorganizować 6 wystaw prezentujących relacje pomiędzy fotografią a biologią, astronomią i antropologią.

Fotografia, służąc zarówno rejestracji różnorodnych zjawisk, określonego stanu świata, jak i poszerzaniu naszego pola wiedzy, pozwala eksplorować światy dla nas "niewidzialne" i jako główne medium współczesnych artystów stała się łącznikiem pomiędzy działaniami badawczymi i artystycznymi. Te światy - w kontekście współczesnych wydarzeń - pojawiają się w centrum zainteresowania. Dzięki fotografii możemy je poznawać i za jej pomocą stawiać pytania o kondycję naszego "ja", o rolę i miejsce człowieka we współczesnym, niezwykle dynamicznie przeobrażającym się świecie. Poprzez projekty artystyczne oraz fotografie o charakterze naukowo-badawczym będziemy chcieli spojrzeć w głąb złożonych relacji pomiędzy człowiekiem a światem natury. Wnikniemy zarówno w mikro- jak i makrokosmos, aby uważniej przyjrzeć się sobie samym i wielowymiarowości otaczającej nas rzeczywistości.

Daty: dokładne daty wystaw wkrótce

Organizator: Galeria Fotografii pf (Centrum Kultury ZAMEK)

Więcej: strona Centrum Kultury ZAMEK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej