Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Wystawa Krajobraz dźwiękowy doliny Cybiny

Wystawa Krajobraz dźwiękowy doliny Cybiny

Wystawa czasowa podejmuje temat dźwięku w przestrzeni miejskiej i jego wpływu na postrzeganie przez człowieka danego miejsca, przekształceń otoczenia dźwiękowego i związanych z tym zagrożeń. Spojrzymy na pejzaż dźwiękowy jako na istotny element dziedzictwa, który także powinien podlegać waloryzacji i ochronie. Przestrzenią zainteresowania będzie przestrzeń Ostrowa Tumskiego oraz sąsiadującej z nim doliny rzeki Cybiny.  Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Data: lipiec-październik 2021

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej