Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Nagroda Naukowa 2003

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla PROF. DR HAB. ROMANA SŁOWIŃSKEGO - za cykl prac na temat komputerowych systemów wspomagania decyzji opartych na sztucznej inteligencji.


PROF. DR HAB. ROMAN SŁOWIŃSKI - Profesor w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, Kierownik Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Doktor Honoris Causa Politechniki w Mons (Belgia), Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Paryskiego Dauphine, twórca oryginalnej i uznanej w świecie metodyki komputerowego wspomagania decyzji, opartej na twórczej syntezie badań operacyjnych, sztucznej inteligencji i teorii obliczeń. Ma 51 lat, jest Absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej z roku 1974. Doktorat obronił w roku 1977, habilitację w dyscyplinie informatyka uzyskał w roku 1981. W 1989 roku uzyskał tytuł profesora. Od 1991 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Politechnice Poznańskiej. W latach 1995-1997 profesor w Katedrze Europejskiej Uniwersytetu Paryskiego Dauphine.
Wyniki naukowe Profesora Słowińskiego, stanowiące podstawę starania się o przyznanie nagrody, dotyczą jednego z najistotniejszych nurtów informatyki, związanego z tzw. wspomaganiem decyzji. Specyfika i oryginalność tych badań polega na tym, iż proponują one rozwiązywanie problemów decyzyjnych, wziąwszy pod uwagę takie kryteria, jak niepewność, niedokładność, niespójność i niekompletność. Propozycja ta odbiega znacząco od dotychczasowych, klasycznych rozwiązań.
Na szczególną uwagę wśród dokonań naukowych Profesora, zasługuje propozycja modelowania preferencji decydentów w postaci zbioru reguł decyzyjnych wyindukowanych z danych, będąca silną alternatywą dla tzw. klasycznej teorii użyteczności. Zaletą zaproponowanego modelu jest po pierwsze czytelność, bowiem - mówi - on do użytkownika jego językiem, po drugie znaczące ułatwienie pozyskiwania informacji preferencyjnych od decydentów, ponieważ opierają się one na przykładach decyzji i nie wymagają zdobywania wielu, czasami trudnych do zdobycia danych. Jest to w pełni oryginalna, autorska propozycja Profesora Słowińskiego, która wprowadza do narzędzi informatycznych modele symboliczne, bliższe naturalnemu rozumieniu preferencji.
Na koncie dorobku naukowego Profesora Słowińskiego jest również opracowanie metodyki wielo - kryterialnego wspomagania decyzji w oparciu o koncepcję zbiorów przybliżonych, która obejmuje konstrukcję przybliżeń uporządkowanych klas decyzyjnych lub relacji preferencji za pomocą relacji dominacji (dwuwartościowej lub rozmytej), przypadek przybliżeń z jedynie zwrotną relacją podobieństwa, przypadek jednoczesnej obecności atrybutów (których dziedziny nie są uporządkowane według preferencji) i kryteriów, oraz przypadek częściowego braku danych. Profesor Słowiński pracował przy okazji tego nad propozycją zastosowania powyższej metodyki do odkrycia wiedzy z danych, opisujących sytuacje decyzyjne, ponieważ dotychczasowe metody odkrywania wiedzy i eksploracji danych prowadziły nie - kiedy do błędnych wniosków. Założeniem praktycznym zastosowania powyższych narzędzi, jest wykorzystanie ich podczas wspomagania decyzji w dziedzinie medycyny, ochrony środowiska, diagnostyki medycznej i technicznej, bankowości, finansów, a także przy rozpoznawaniu preferencji osób i auto - matów, np.konsumentów produktów, użytkowników internetu.
Profesor Roman Słowiński ma również na koncie szereg publikacji naukowych, w pierwszorzędnych polskich i zagranicznych wydawnictwach oraz czasopismach naukowych, jak i wielu monografiach. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za prace nauko - we, w tym: Nagrody Sekretarza Naukowego PAN - 1980, Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN - 1884, Nagrody Państwowej II stopnia - 1988, Złotego Medalu EURO - 1991, Nagrody im. F. Edgewortha i V. Pareto - 1997, Best Theoretical Paper Award - 1999, Subsydium dla Uczonych - 2001. Jest również aktywnym działaczem na rzecz upowszechniania nauki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej