Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Nagroda Naukowa 2012

Kapituła uhonorowała  Nagrodą Naukową Miasta Poznania 2012 prof. zw. dr hab. Romana Murawskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii matematyki i logiki, w szczególności za opracowanie autorskiej syntezy najważniejszych zagadnień filozofii matematyki oraz całościowe opracowanie filozofii matematyki i logiki w Polsce międzywojennej.

Profesor jest wybitnym specjalistą w zakresie logiki matematycznej i podstaw matematyki oraz filozofii i historii matematyki i logiki, uznanym badaczem w skali międzynarodowej. Napisał kilkanaście książek i 130 artykułów naukowych.

Nagrodę Miasta Poznania przyznano Profesorowi za dwie książki wydane w 2011 roku:

  • Logos and Math?ma. Studies in the Philosophy of -Mathematics and History of Logic; Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2011,
  • Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej; Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2011

Wyniki aktywności naukowej profesora Romana Murawskiego, wykłady w czternastu zagranicznych uniwersytetach, referaty na 60 konferencjach, w tym na najważniejszych międzynarodowych spotkaniach naukowych, sprawiają, że jest on jednym
z najbardziej znanych w świecie uczonych naszego miasta.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej