Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Nagroda Naukowa 1997

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla ANDRZEJA BRĘBOROWICZA za wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystania błony otrzewnowej jako błony dializacyjnej w leczeniu chorych z niewydolnością nerek.
ANDRZEJ BRĘBOROWICZ Profesor, Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Urodził się 22 marca 1954 r. we Wrocławiu. Studiował na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracę rozpoczął w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej, specjalizując się jako anestezjolog. Tam też obronił doktorat, którego tematem była dializa otrzewnowej (na podstawie badań doświadczalnych). W 1981 roku przeszedł do Zakładu Patofizjologii. W 1986 roku zrobił habilitację, która była rozwinięciem tematu pracy doktorskiej. W tym samym roku wygrał konkurs na stypendium naukowe ufundowane przez Kanadyjską Fundację Nefrologiczną - rozpoczął ścisłą współpracę z prof. D. G. Oreopulosem z Uniwersytetu w Toronto. Trzykrotnie zdobywał nagrodę na kongresach naukowych w USA i Europie. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora. W 1995 roku uzyskał nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej za całokształt dotychczasowego dorobku naukowego. W tym samym roku został kierownikiem Katedry Patofizjologii AM. Obecnie Katedra współpracuje z najbardziej liczącymi się ośrodkami naukowymi na świecie: Uniwersytetem w Toronto, Uniwersytetem Humboldta w Berlinie czy Instytutem Karoliańskim w Sztokholmie.
Jest członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki AM, Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Informatyki AM, Rektorskiej Rady Programów Nauczania AM oraz Rady Wydziału Lekarskiego II AM.
Autor ponad 200 publikacji. Najważniejsze z nich to: Funkcja mezotelium jako bariery podczas dializy otrzewnowej (1984, praca habilitacyjna), Toxicity of osmotic solutes on human mesothelial cells in vitro (1992), Toxicity of free radicals to mesothelial cells and peritoneal membrane (1993), Biocompatibility of peritoneal dialysis solutions (1996), IL-17 stimulates intraperitoneal neutrophil infiltration through the release of GRO & chemokine from mesothelial cells (2000), Recommended peritoneal dialysis curriculum for nephrology trainess (2000).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej