Kultura w Poznaniu

Kultura Poznań - Wydarzenia Kulturalne, Informacje i Aktualności

Cykle całoroczne

Cykle całoroczne Estrady Poznańskiej:

Dzieciaki na Piętrze

Sezon zima/wiosna - od stycznia do czerwca odbędzie się 6 multimedialnych odsłon projektu: od audiobooków, przez słuchowiska po piosenki dla najmłodszych.
Sezon jesień/ zima - od września do grudnia - formuła będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej i reżimów sanitarnych obowiązujących w tym czasie.

Więcej: strona projektu

ESTRADA LIVE

Od 01.01.2021 co 2 tygodnie w każdy piątek do 4 czerwca 2021

Cykl 16 sesji na żywo nagranych przez 26 artystów, często w nietuzinkowych duetach.

Premiera w co drugi piątek na estrada.poznan.pl.

Muzyczne Duety EP

Kolejna część cyklu: Muzyczne duety. W pierwszej połowie 2021 roku pojawi się 5 nowych duetów oraz 5 nowych teledysków wyprodukowanych przez Estradę Poznańską.

Więcej: strona projektu

Autorskie podcasty Estrady Poznańskiej

Nowe odcinki autorskich podcastów. Tworzone są w 9 seriach: ponad 150 odcinków, co daje ponad 7000 minut nagrań. W każdym tygodniu w 2021 roku zostaną nagrane nowe treści.

Więcej: strona projektu

Estrada w sieci: słuchowiska i audiobooki

W pierwszej połowie 2021 roku na stronie projektu pojawią się audiobooki oraz cykl kolejnych słuchowisk dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Więcej: strona projektu


Cykle całoroczne Centrum Kultury ZAMEK:

Edukacja historyczna - wokół zachodniego skrzydła Zamku po konserwacji

Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich w zachodniej części Zamku, działania z zakresu edukacji historycznej wzbogacone zostały o nowe elementy. Pomagają one przede wszystkim odbiorcom indywidualnym w poznaniu i zrozumieniu niełatwej historii i architektury obiektu na tle europejskich zjawisk artystycznych i historycznych. Obok tego zaplanowano realizację szeregu działań programowych takich jak oprowadzania z przewodnikiem, spotkania i wykłady. Zostaną podjęte tematy związane z zagadnieniami konserwatorskimi. Celem jest poszerzanie i promowanie wiedzy o obiekcie, który stanowi jedną z najważniejszych atrakcji Poznania i należy do najciekawszych zabytków epoki w Europie.

Zamek Czyta

Seria spotkań - zamkowe premiery książek wartych lektury i prowokujących do dyskusji, zawsze kompetentnie moderowanych. W cyklu prezentowani są autorzy z różnych pokoleń (od debiutantów po uznanych pisarzy) oraz różne gatunki: od powieści i opowiadań, przez krytyczne szkice o sztuce, na eseju popularnonaukowym kończąc. Spotkania organizowane są we współpracy z najważniejszymi oficynami wydawniczymi. W 2021 roku zaplanowanych jest 20 spotkań, które szczególnie skupiać się będą na rozmowie o przyczynach i skutkach kryzysów, poszukiwaniu nowych sposobów opowieści oraz komunikacji (mowa nienawiści, słowa w działaniu).

Spojrzenie na Wschód

Cykl spotkań literackich organizowany przez CK ZAMEK oraz Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na które zapraszani są autorzy (z Polski i zza granicy) nowych i ważnych książek (powieści, reportaży, esejów), którzy opisują świat leżący za wschodnią granicą Polski. Są to zarówno książki poruszające tematykę polityczną, dotykające spraw strategicznych, jak i opowieści o kulturze oraz fabuły. W ramach spotkań książki są nie tylko promowane, ale przede wszystkim omawiane krytycznie i analitycznie, by ten bliski, lecz wciąż mało znany region stał się bardziej zrozumiały dla uczestników. Jest to o tyle ważne, że za wschodnią granicą kraju ważą się obecnie również losy mieszkanek i mieszkańców Polski, dlatego zrozumienie zachodzących tam procesów ma z polskiej perspektywy ogromne znaczenie. Zwłaszcza że Ukraińcy są już nie tylko liczną, ale również bardzo widoczną częścią polskiego społeczeństwa.
W 2021 roku zaplanowano 6 spotkań.

Seryjni Poeci

Cykl organizowany wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu od 2008 roku. Prezentuje tomiki publikowane przez to jedno z najbardziej prestiżowych wydawnictw poetyckich w Polsce, spotkania prowadzi najczęściej prof. Piotr Śliwiński. W 2021 roku zaplanowano 7 spotkań.

Zamkowy Klub Książki

Zamkowy Klub Książki funkcjonuje od kwietnia 2019 roku. To grupa osób, które spotykają się raz w miesiącu, aby dyskutować o wybranej książce. Uczestnicy czytają nowości i klasykę literatury, powieści, opowiadania i reportaże; wracają do ulubionych pisarzy, poznają nowych autorów. Często wybory dyskutowanych lektur powiązane są z programem literackim CK ZAMEK. Każdy z uczestników wnosi zupełnie odmienne doświadczenie, sposób lektury i punkt widzenia. Spotkania Klubu Książki to możliwość poszerzania sposobów doświadczania literatury, szansa na podzielenie się wrażeniami i przemyśleniami oraz okazja do skonfrontowanie własnych odczytań z interpretacjami innych osób. W 2021 roku zaplanowano 10 spotkań.

Ukraiński Klub Książki

W październiku 2019 roku uruchomiona została ukraińska edycja Klubu Książki (spotkania w soboty co dwa miesiące), przeznaczons dla mieszkających w Poznaniu Ukraińców i studentów uczących się języka ukraińskiego. Tematami rozmów są zarówno twórczość pisarzy ukraińskich, jak i książki polskich autorów tłumaczone na ten język. Prowadzącym spotkania jest wykładowca UAM dr Ryszard Kupidura, współorganizator znanego poznańskiego festiwalu Ukraińska Wiosna. W 2021 roku zaplanowano 5 wydarzeń.

Teatr Powszechny

Będzie to szósty rok realizacji programu "Teatr powszechny", którego celem jest ukazanie zjawisk obecnych na styku teatru społecznego i terapii osób zagrożonych społecznym wykluczeniem z uwagi na stan zdrowia lub społeczny status. Podstawowym zagadnieniem, który program ten próbuje dotkąć, jest uniwersalność procesu twórczego związanego z aktywnością teatralną oraz przenikanie się zjawisk z obszarów sztuki performatywnej, psychodramy i terapii.

JazZamek

Zainicjowany we wrześniu w 2016 roku cykl koncertów prezentuje jazz w najróżniejszych jego odsłonach, przybliżając widzom najnowsze dokonania zarówno polskich, jak i zagranicznych muzyków. Zapraszani wykonawcy swobodnie i ze znakomitymi efektami przekraczają granice między jazzem, muzyką klasyczną, etniczną i współczesną. Tak będzie i w 2021 roku, kiedy to w starannie skonstruowanym programie JazZamku będą koncertować najbardziej kreatywni artystyści, zarówno ci o już ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym, jak i obiecujący debiutanci, w tym laureaci najważniejszych konkursów dla muzyków jazzowych.

Gramy u Siebie

Od 2013 roku za sprawą cyklu koncertów Gramy u Siebie CK ZAMEK promuje lokalną scenę muzyczną. W ramach programu realizowanego w Sali Wielkiej zaprezentowało się już kilkadziesiąt grup. W 2021 roku planowana jest kontynuacja konkursowej formuły projektu. Podczas trzech wieczorów swój potencjał zaprezentują zespoły, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu. Siedmioosobowe, złożone z osób związanych na co dzień z branżą muzyczną i medialną, jury wybierze zwycięzców, którzy zagrają podczas jesiennego finału konkursu. Główną nagrodą od kilku lat jest udział laureata Gramy u Siebie w koncercie organizowanym 11 listopada w ramach Imienin Ulicy Św. Marcin, gromadzącym przed siedzibą CK ZAMEK wielotysięczną publiczność.

Moja Muzyka

Autorski cykl koncertów przygotowanych przez Teresę Nowak prezentuje młodych, niezależnych artystów próbujących odkrywać nowe zjawiska i oryginalne sposoby ukazywania tego, co w muzyce już było. Wykonawcy, często sięgając do historii awangardy XX wieku, przełamują granice pomiędzy gatunkami, starając się oderwać od akademickiej sztuczności, nie stroniąc od eksperymentu i improwizacji. Charakterystyczną cechą cyklu jest przemyślane umiejscowienie poszczególnych wydarzeń w z pozoru nie-koncertowych przestrzeniach zamkowych sal i korytarzy.


Laboratorium

 "Laboratorium" to program i miejsce realizacji projektów młodych artystów i edukatorów.

Współpraca z młodymi, zaczynającymi swoją drogę twórczą artystami i edukatorami z Poznania i okolic jest od kilku lat jednym z ważnych obszarów działalności Centrum Kultury ZAMEK. Po konserwacji Zachodniego Skrzydła Zamku w dawnych przestrzeniach galerii powstała nowa przestrzeń, która pozwoli realizować program Laboratorium poszerzający tę współpracę i otwierający się na kolejne nowe środowiska. Szczególny nacisk w realizacji programu Laboratorium zostanie położony na młodych lokalnych artystów i edukatorów. To, poza stałym miejscem, odróżni go od Programu Rezydencji Artystycznych otwartego na projekty poza lokalne, także międzynarodowe.

Program Rezydencji Artystycznych

W ramach Programu Rezydencji Artystycznych nastąpi kontynuacja dwóch projektów z Programu Rezydenci w Rezydencji 2019, których realizacja została zakłócona przez pandemię koronawirusa. Jest to projekt "Pióro" Piotra Armianovskiego, reżysera z Ukrainy oraz rezydencja "Muij Utech", mieszkającej we Francji niemieckiej artystki sztuk wizualnych Nadii Lichtig.

Sfinalizowany zostanie także kilkuletni projekt Izabelli Gustowskiej, którego efektem była obszerna wystawa "Bezwzględne Cechy Podobieństwa" oraz realizacja filmu pełnometrażowego o tym samym tytule. W połowie roku odbędzie się zatem premiera filmu, który artystka przygotowuje w ramach swojej rezydencji w ZAMKU od 2018 roku.

Przeprowadzone będą także trzy projekty wyłonione w drodze ogłoszonego w lipcu 2020 roku konkursu, którego zasady były w tym roku wyjątkowe ze względu na ograniczenia pandemiczne. Do współpracy zaproszeni zostali artyści i artystki mieszkający w Polsce oraz chcący skupić się na pracy koncepcyjnej. Projekty miały odnosić się do obecnej sytuacji ekologicznej czy politycznej. Konkurs miał założenie wsparcia artystów w niepewnych czasach. Do współpracy wybrani zostali Sylwia Górak, Marta Madejska oraz Romuald Krężel.

Sztuka w ciemno. Cykl zdalnych warsztatów sensualnych

Inicjatywa polega na prowadzeniu zdalnej edukacji kulturowej. Nie są to zwykłe lekcje sztuki. Stanowią raczej zachętę do tego, by traktować prace artystyczne jako pretekst do refleksji nad różnymi zjawiskami, kategoriami i problemami społecznymi. Nie trzeba znać się na sztuce, by jej doświadczać i by o niej rozmawiać. W idei "Sztuki w ciemno" nie chodzi zatem o naukę, ale o indywidualne sposoby rozumienia i interpretowania sztuki. Niezwykle istotne w całym przedsięwzięciu jest, by wyłączyć wzrok. Może dla niektórych brzmi to obrazoburczo. Organizatorzy uważają jednak, że czasami użycie innych zmysłów niż zmysłu wzroku może w interesujący sposób ukazać rozmaite wątki poruszane przez artystów i artystki. Cyklowi nie przyświeca ambicja konkurowania z wizualnością, a jedynie chęć zastanowienia się, czy słuch, dotyk oraz węch i smak, przywoływane w ramach warsztatów, mogą być równie ważnymi elementami artystycznej narracji.

Spektakle Studia Teatralnego PRÓBY

Styczeń-maj oraz wrzesień-grudzień 2021.

Pokazy spektakli teatralnych, w tym autorskich oraz repertuarowych, granych i współtworzonych przez uczestników Studia Teatralnego PRÓBY, we współpracy z Poznańską Fundacją Artystyczną. W ramach pracowni 29.05 odbędzie się Teatralna Noc Prób.

Zamek OTWARTY

"Zamek OTWARTY. Kultura dla seniorów zależnych" to program, który skupia się na popularyzowaniu aktywnych form uczestnictwa w kulturze i włączaniu do działań różnych grup osób dotychczas rzadziej biorących udział w instytucjonalnym życiu kulturalnym. Od 2018 roku średnio dwa razy w miesiącu CK ZAMEK zaprasza mieszkańców Domu Opieki Społecznej Ugory w Poznaniu i seniorów mieszkających w naszym mieście i okolicy. Starsi mieszkańcy uczestniczą w różnorodnych warsztatach (m.in. storytelling, rękodzielnictwo, sztuka współczesna, teatr), wykładach, zwiedzaniu czasowych wystaw i pokazach filmowych. Uczestnikom zapewniony jest transport oraz pomoc - niezbędne by wzięcie udziału w programie było możliwe.

Obrazy Wrażliwe

"Obrazy Wrażliwe" to program społeczny i cykl filmowy prezentujący kino społeczne, poruszające lokalne i globalne problemy świata, w którym żyjemy. W ramach spotkań z zaproszonymi gośćmi poruszane są tematy obywatelskiego zaangażowania, różnorodności kulturowej, ekologii i nierówności społecznych. W cyklu zadawane są pytania o dzisiejsze rozumienie wolności i odpowiedzialności za nas samych i wspólnoty, których częścią jesteśmy. Obejmuje projekcje nagradzanych na najlepszych festiwalach filmów z całego świata. Są to pokazy z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Każdy film poprzedza wprowadzenie tłumaczone na polski język migowy.

seZamkowy Teatr

To niedzielne spotkania z teatrem dla bardzo młodych widzów (2-5 lat). Po co przyprowadzać małe dzieci do teatru? Żeby zadawały pytania i poszukiwały odpowiedzi, żeby uczyły się samodzielnego myślenia i działania, żeby widziały lepiej, więcej i dalej. Spotkania teatralne w CK ZAMEK to okazja do poszukiwania wspólnych przestrzeni, uczenia się odbierania i wyrażania emocji, myślenia i dziwienia się, twórczego działania, a następnie doświadczania.
W seZamkowym Teatrze pokazywane są najpiękniejsze ze znanych światów, światy dziecięcej wyobraźni. W pierwszej odsłonie zaprezentują się grupy teatralne, które na co dzień pracują z dziećmi i tworzą spektakle dla najmłodszych widzów.

Strefa Zabawy

Cykl 45-minutowych warsztatów dla dzieci w wieku 3-5 lat, odbywających się w sobotnie przedpołudnia oraz letnia odsłona cyklu w lipcu i sierpniu w dni powszednie. Zajęcia przybliżają maluchom różne dziedziny artystyczne, czasem je łącząc, czasem różnicując. Jednak forma zajęć pozostaje zawsze taka sama - zabawa, do której dzieci chętnie się włączają i z radością w niej uczestniczą.

Więcej: strona CK ZAMEK


Cykle całoroczne Kina Pałacowego:

DKF Zamek

Dyskusyjny Klub Filmowy został reaktywowany z myślą, by widzowie Kina Pałacowego mogli się wspólnie spotykać i rozmawiać o filmach. W środowe wieczory odbywa się krótka prelekcja, film i dyskusja po nim. Seanse ułożone są w cykle tematyczne, a wyświetlane tytuły będą poruszą wybrane zagadnienie na różnorodne sposoby, by prowokować do wymiany zdań i pokazać bogactwo kinematografii. Prezentowane będą kinowe klasyki, filmy uważane za kultowe, a także nowości.

Więcej: strona projektu

Klub Krótkiego Kina

Cykl prezentuje najlepsze krótkie filmy w całym bogactwie ich różnorodności. Na ekranie będą gościły fabuły, animacje, dokumenty oraz filmy eksperymentalne, zrealizowane zarówno przez obiecujących debiutantów, jak i uznane postaci ze świata filmu. Program obejmuje pokazy produkcji nagrodzonych na festiwalach, pokazy tematyczne i spotkania. Partnerem cyklu jest Fundacja Ad Arte.

Więcej: strona projektu

Kino wokół Fotografii

To cykl pokazów filmowych skierowany do miłośników fotografii. Projekt realizowany jest we współpracy Działu Edukacji Artystycznej i Działu Filmu CK ZAMEK. Został zaprojektowany jako przyjazny przewodnik po świecie współczesnego obrazu fotograficznego i jest zachętą do uważnego, krytycznego przyjrzenia się fotografii. Spotkania będą się odbywały cyklicznie co miesiąc w sezonie artystycznym od września do czerwca.

Więcej: strona projektu

National Theater Live

Więcej: strona projektu

The Metropolitan Opera Live in HD

Więcej: strona projektu

Poranki dla Dzieci

Więcej: strona projektu

KinoSzkoła

Edukacyjny program dla dzieci i młodzieży.

Więcej: strona projektu


Spektake gościnne w Polskim Teatrze Tańca

Polski Teatr Tańca będzie gościć spektakle swoich partnerów w ramach Polskiej Sieci Tańca - "Intercepted" / "Przechwycone" Kieleckiego Teatru Tańca, "Pan Kejk" Olsztyńskiego Teatru Tańca, "Trans_mis (s)Ion" Krakowskiego Centrum Choreograficznego, "Scores for learning" i "TRACK (S) Fundacji polka.dot oraz - poza Siecią - spektakl Teatru Ochota z Warszawy.

Więcej: strona teatru


Cykle całoroczne Bramy Poznania:

Oprowadzanie dla rodzin z dziećmi

Oprowadzanie odbywa się przez cały rok, w każdą sobotę o godz. 11:00.
Harmonogram najbliższych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej. Miejsce wydarzenia: Ekspozycja Bramy Poznania. Zwiedzanie trwa około godziny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr telefonu 61-647-76-34 bądź osobiście w Punkcie Informacji.

Więcej: oprowadzanie dla rodzin

Oprowadzanie dla seniorek i seniorów

Oprowadzanie odbywa się przez cały rok, raz na 2 tygodnie, w środy o godz. 12:00 lub 16:00.Harmonogram najbliższych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej. Miejsce wydarzenia: Ekspozycja Bramy Poznania. Zwiedzanie trwa około 75 min. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr telefonu 61-647-76-34 bądź osobiście w Punkcie Informacji.

Więcej: oprowadzanie dla seniorów

Oprowadzanie dla młodzieży i dorosłych

Oprowadzanie odbywa się raz w miesiącu, w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:00. Harmonogram najbliższych wydarzeń znajduje się na stronie internetowej. Jest to ciekawa alternatywa dla samodzielnego zwiedzania ekspozycji. Zwiedzającym, oprócz audioprzewodnika, towarzyszy również przewodnik lub przewodniczka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr telefonu 61-647-76-34 bądź osobiście w Punkcie Informacji.

Więcej: oprowadzanie dla młodzieży i dorosłych

Wszystko jasne! - cykl oprowadzań dla osób z niepełnosprawnościami

Oprowadzanie odbywa się raz w miesiącu. Miejsce wydarzenia: Ekspozycja Bramy Poznania. Wszystko jasne! to całoroczny cykl bezpłatnych oprowadzań po ekspozycji głównej skierowanych do grup osób z niepełnosprawnościami. Przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, intelektualną i ruchową.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr telefonu 61-647-76-34 bądź osobiście w Punkcie Informacji.

Więcej: wszystko jasne

Oprowadzania okolicznościowe

Odbywają się w okolicach różnych dni świątecznych, ważnych wydarzeń historycznych wartych upamiętnienia czy wspomnienia lub w trakcie innych wydarzeń organizowanych w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nr telefonu 61-647-76-34 bądź osobiście w Punkcie Informacji.

Poznański Szlak Legend dla Dzieci : styczeń - grudzień

Poznański Szlak Legend dla Dzieci to trasa do indywidualnego zwiedzania, pomysł na nieco inny rodzinny spacer po mieście. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Miejsce: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Więcej: szlak legend


Cykle całoroczne w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci:

Czy wiesz, że?

Wydarzenie zaplanowane na okres styczeń-maj (Ze względu na sytuacje pandemiczną i budżetową Muzeum nie może zagwarantować, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w deklarowanym terminie)

4 prelekcje na temat wybranych zabytków z wystawy w Genius loci. Wstęp wolny.

Więcej: czy wiesz, że

Gotycki labirynt: wizja świata i człowieka

Wydarzenie zaplanowane na styczeń?-grudzień? (Ze względu na sytuacje pandemiczną i budżetową Muzeum nie może zagwarantować, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w deklarowanym terminie. Całoroczny cykl spotkań w piątkowe wieczory, poświęconych rozmaitym aspektom gotyku.

Wstęp wolny.

Więcej: gotycki labirynt

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej